هران – شریعتی -خواجه عبدالله انصاری خیابان ابوذر غفار جنوبی پلاک ۱۲ واحد ۱

ایمیل : sale.midcctv.gmail.com

تلفن : ۲۶۷۱۰۳۳۵-۰۲۱  –  ۲۲۸۴۲۵۰۲-۰۲۱  –  ۲۲۸۴۸۱۴۵-۰۲۱

map3