آشپزخانه هوشمند
30 ژانویه

آشپزخانه هوشمند

آشپزخانه هوشمند امور روزمره از اساسی ترین چالش های ماست  و انجام آنها در روند تمامی امور تاثیر گذار خواهد بود . انجام این امور نیازمند دقت و آرامش بیشتریست .ایده های هوشمند سازی به منظور ارتقا سطح دقت و ایجاد محیط جذاب و بازه ی زمانی مناسب برای استراحت طراحی و پیاده سازی می […]

نرم افزار انتقال تصویر
29 ژانویه

نرم افزار انتقال تصویر

نرم افزار های انتقال تصویر این نرم افزار ها به منظور استفاده در اتوماسیون کنترل دسترسی و کنترل تردد طراحی و تولید شدند از جمله کاربردهای آن اتاق های حراست ،سازمان های دولتی ، سیستم های نگهبانی جامع و… می باشد . نرم افزار های  انتقال تصویر قابل نصب  بروی گوشی موبایل ،تبلت و… می […]