پارکینگ هوشمند
29 ژانویه

پارکینگ هوشمند

نرم افزار هوشمند ثبت پلاک اِمروزه با پیشرفت تکنولوژی های نو، نیازهای بشر دچار تغییرات شگرف و متفاوتی از زمان های گذشته حتی یک دهه اخیر گردیده است. در زمینه هوشمند سازی مبادی ورود و خروج اتومبیل به مکانهای پارک خودرو، اعم از پارکینگهای خصوصی و ساختمانی و یا مجتمع های بزرگ مسکونی، تجاری و […]